Skip Navigation

Zalety i Talenty: Nasze Wartości

 

Ze wszystkich sprawdzonych zasad postępu społecznego, te osiem jest podstawowymi wartościami naszej kultury, a tym samym jednymi z najważniejszych, które każdy z nas powinien codziennie egzekwować. Stanowią one istotny aspekt naszego wymiaru Zalety i Talenty.  Określają, kim jesteśmy jako organizacja i są niezbędne dla długoterminowego sukcesu firmy Koch i każdego z nas.

Nasze Wartości

Co uległo zmianie*

1. Uczciwość

 

Miej odwagę zawsze postępować uczciwie.

Bez zmian. 


2. Odpowiedzialne zarządzanie i zgodność z przepisami

 

Postępuj z poszanowaniem praw innych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i środowiska.  Przestrzegaj wszystkich przepisów prawa oraz regulacji.  Zatrzymaj się, przemyśl i zapytaj.

Wyjaśniono, że nasza koncentracja na bezpieczeństwie i ochronie środowiska jest motywowana poszanowaniem przez nas praw innych.


3. Principled Entrepreneurship™

 

Stwarzaj samonapędzające się cykle wzajemnych korzyści, stając się preferowanym partnerem dla naszych klientów, pracowników, dostawców, społeczności i innych kluczowych podmiotów.  Nieustannie staraj się identyfikować i niwelować rozbieżności pomiędzy tym, co osiągasz, a tym, co mógłbyś (mogłabyś) osiągnąć w pełni stosując Principle Based ManagementTM.

Zmieniono, skupiając się na samonapędzających się cyklach wzajemnych korzyści, niwelowaniu rozbieżności i stosowaniu Principle Based Management™.


4. Transformacja

 

Transformuj siebie oraz pomóż firmie i innym w przeprowadzeniu takiej transformacji.  Opracuj i rozwijaj wizje, strategie, zasoby, produkty i usługi, które umożliwią nam zaspokojenie potrzeb i wytworzenie największej wartości.

Rozszerzono tak, aby uwzględnić pomoc innym osobom w ich własnej transformacji.


5. Wiedza 

 

Zdobywaj, korzystając z wszelkich możliwych źródeł, najlepszą wiedzę, która pozwoli ci na innowacyjność i poprawę wyników.  Aktywnie dziel się wiedzą.  Niezmiennie i z szacunkiem kwestionuj i zabiegaj o kwestionowanie.

Dodano, że naszą potrzebą jest zdobywanie najlepszej wiedzy i wykorzystanie jej do innowacyjności.


6. Pokora

 

Zachowuj pokorę, uczciwość intelektualną i konstruktywnie postępuj z rzeczywistością.  Poznaj własną wartość w oparciu o swoje mocne strony, obszary do udoskonalenia i wkład.  Wymagaj odpowiedzialności w zachowaniu tych standardów od siebie i innych.

Bez zmian. 


7. Szacunek 

 

Traktuj każdego uczciwie, z godnością, szacunkiem i empatią.  Uwzględniaj i przyjmuj różne punkty widzenia, doświadczenia, predyspozycje, wiedzę i umiejętności, aby czerpać z możliwości, jakie daje różnorodność.

Rozszerzono przez dodanie słowa „uwzględniaj”.


8. Realizuj się 

 

Bądź tym, kim możesz się stać.  Odkrywaj, rozwijaj i wykorzystuj swoje talenty i pasje, abyś mógł (mogła) wnosić najlepszy wkład w najwłaściwszy dla siebie sposób.  Ucz się przez całe życie.

Zmieniono nazwę dla jasności, że samorealizacja jest procesem, który nie ma końca, a nie stanem końcowym.  Wprowadzono również zmianę, tak aby opisać raczej konieczność samorealizacji, a nie osiągania korzyści.