Skip Navigation

Wymiar Motywacja

 

Opis

Firma Koch odnosi sukces w takim stopniu, w jakim każdy jest zmotywowany do rozwijania i wykorzystywania swoich zdolności w zgodzie z naszymi ramami opartymi na zasadach.

Staramy się dopasować interesy wszystkich pracowników do tego, co będzie korzystne dla nich i dla organizacji.  To dopasowanie zapewnia role, pracę, uprawnienia decyzyjne i nagrody, które motywują do maksymalnego wkładu w ich organizację, w ostatecznym rezultacie w długofalowy sukces firmy Koch.

Przyznajemy nagrody, które motywują do większego wkładu i wzmacniają informacje zwrotne dotyczące wydajności.  Doceniamy wkład, który doprowadził do rozwoju zasobów i wygenerował lub będzie generować wyniki – włączając w to wcześniejszy wkład, który nie został w pełni nagrodzony.

Nie karzemy za dobrze zaprojektowane eksperymenty, które kończą się niepowodzeniem, ponieważ tworzą one wiedzę prowadzącą do podejmowania lepszych decyzji.

Staramy się dopasować interesy wszystkich pracowników do tego, co będzie korzystne dla nich i dla organizacji.

Wyróżnione zasady

  • Wkład w długofalowy sukces firmy Koch
  • Motywacja wnoszonym wkładem
  • Synergia
  • Realizuj się
  • Dostosowanie bodźców
  • Nagrody, uznanie i wynagrodzenie
  • Wymagania dotyczące działania ludzkiego
  • Wartość subiektywna
 
 

Co uległo zmianie

Zmieniliśmy nazwę tego wymiaru uznając, że motywowanie ludzi do maksymalizacji swojego wkładu w ich organizację – a w ostatecznym rezultacie w długofalowy sukces firmy Koch – wymaga znacznie więcej niż bodźców finansowych.

Aby byli w pełni motywowani w ten sposób, ludzie muszą również: mieć sensowną pracę, która pasuje do ich talentów i pasji; być traktowani uczciwie, z godnością i szacunkiem; mieć do pewnego stopnia kontrolę nad swoimi działaniami oraz być twórczymi; mieć możliwość rozwoju, zwiększania umiejętności i pomnażania wiary w siebie; oraz stawać się tym, kim mogą się stać.

Korzystne bodźce finansowe wzmacniają te cechy poprzez nagradzanie wkładu w długofalowy sukces firmy Koch.  Podstawowym obowiązkiem przełożonych jest zadbanie, aby pracownicy rozumieli, w jaki sposób uzyskują oni wynagrodzenie i jak mogą je zwiększyć.