Skip Navigation

Wizja firmy Koch

 

Nasza wizja to zapewnienie długofalowego sukcesu poprzez stosowanie sprawdzonych zasad postępu społecznego, w celu pomocy ludziom w poprawie ich życia.  

Wymaga to:

Dokonujemy nieustannej transformacji naszych zdolności do realizacji tych aspiracji poprzez:

 • Rozbudowy zasobów, które umożliwią nam tworzenie wartości dla innych
 • Dostarczania klientom produktów i usług, stanowiących dla nich większą wartość niż ich odpowiedniki, przy jednoczesnym zużyciu mniejszej ilości zasobów
 •  Budowanie wzajemnie korzystnych relacji ze wszystkimi kluczowymi podmiotami
 • Konsekwentnego wprowadzania w życie odpowiedzialnego zarządzania i zgodności z przepisami, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • Wspieranie wszystkich pracowników w samorealizacji i realizacji ich potencjału
 • Stałe doskonalenie się – bez względu na to, jak dobre wyniki osiągamy – biorąc pod uwagę coraz szybsze tempo kreatywnej destrukcji
 • Zrozumienie wszystkich możliwych przeciwności i czynników wspomagających w dłuższej perspektywie czasowej oraz tworzenie wizji, strategii i zasobów, które pozwolą nam osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu
 • Lepsze stosowanie wszystkich pięciu wymiarów Principle Based ManagementTM
 

Dzięki oparciu się na zasadach, wspieraniu pracowników, stawaniu się preferowanym partnerem i nieustannym transformacjom tworzymy samonapędzające się cykle wzajemnych korzyści.  Pozwalają one nie tylko maksymalizować nasz wkład na rzecz innych i nasze wyniki, ale też stwarzają możliwości indywidualnego rozwoju.

 

Co uległo zmianie

Wprowadziliśmy zmiany w naszej wizji, aby podkreślić czynniki, które wniosły największy wkład w nasz niedawny sukces.

Czynnikami tymi są:

 • Tworzenie ponadprzeciętnej wartości dla innych we wzajemnie korzystny sposób
 • Wspieranie wszystkich pracowników tak, aby byli motywowani wnoszonym wkładem, koncentrowali się na swojej przewadze komparatywnej i realizowali się
 • Lepsze stosowanie naszych ram opartych na zasadach
 • Zrozumienie przeciwności i czynników wspomagających oraz skuteczne reagowanie
 • Ciągła poprawa we wszystkim, co robimy, abyśmy mogli się wyróżniać i ulegać transformacji