Skip Navigation

Aktualizacja naszych ram

 

Principle Based Management(TM) to ramy oparte na zasadach postępu społecznego, który umożliwia jednostkom osiąganie długoterminowych sukcesów poprzez tworzenie najwyższej wartości dla innych. Nasz nacisk na zasady postępu społecznego z pewnością nie jest nowy.  Jednak dzisiejszy świat wymaga jeszcze większego poczucia pilności i zaangażowania w przestrzeganie tych zasad, które w całej historii umożliwiały postęp jednostkom, organizacjom i społeczeństwu.  Kiedy są one wcielane w życie i prawidłowo stosowane, promują pokój, uprzejmość, możliwości, postęp, samorealizację i sukces biznesowy.  Odnosiliśmy sukcesy w takim zakresie, w jakim prawidłowo je stosowaliśmy, a ponosiliśmy porażki, gdy tego nie robiliśmy.  Mają one powszechne zastosowanie, podczas gdy szczegółowe reguły i metody działają tylko w określonych sytuacjach i pod pewnymi warunkami a nawet wtedy mają tendencję do tłumienia motywacji i kreatywności.  W naszym przypadku zasady postępu społecznego stanowią punkt odniesienia, zgodnie z którym wszystko oceniamy.

Dlatego też przechodzimy z Market-Based Management® na Principle Based ManagementTM, aby położyć jeszcze większy nacisk na te zasady.  Nie wystarczy, że po prostu zrozumiemy zasady postępu społecznego.  Są one centralnym punktem naszego podejścia biznesowego, dlatego nieustannie staramy się szkolić w lepszym ich stosowaniu.

W związku z tym wprowadziliśmy zmiany dotyczące pięciu wymiarów, które ułatwią każdemu z nas identyfikację i niwelowanie rozbieżności pomiędzy tym, co osiągamy w naszych organizacjach, a tym, co moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy w pełni stosowali te ramy.  Poniżej znajdują się objaśnienia zmian, opis każdego z wymiarów oraz lista obowiązujących zasad.